Föreläsning

Inspirationsföreläsning på företag eller i andra olika sällskap och sammanhang.


Jag kommer ut till företag/slutna sällskap och ger ett smakprov på vad jag har i min verksamhet och mina kurser som grundas i den personliga utvecklingen genom den Kognitiva metoden och Transaktionsanalysen. 

Exempel: 

Vilka beteendestilar finns det och vilken kan jag tänkas tillhöra (DISC)? Hur kan våra värderingar påverka våra liv? Hur påverkar Självkänslan oss i grupp?

Det är något som verkligen ligger till grund för vår förståelse för oss själva och för andra. Ja, varför reagerar och agerar jag som jag gör?​

-Jobbar vi med det i en grupp eller i ett arbetslag hittar vi arbetsglädje, når gemensamma mål och blir mer effektiva. Ensam är inte stark.....


Och får vi en bra stämning medarbetarna emellan, får vi ökat välbefinnande, som i sin tur leder till högre frisktal.

Föreläsningen kan kombineras med grupparbeten, som blir ett Teamwork med mycket längre varaktighet och bestående förändringar.

Ring 0739-529 569 för prisuppgift.​

Företag

CJo Coaching

Adress

Faktura adress. Parkvägen 1

302 93 Halmstad

Besöks adress: Brogatan 48 på SPA Harmoni 

mittemot Sibylla

Kontakt

Tel: 0739-529 569

E-mail: cjocoaching@telia.com