VÄLKOMMEN TILL C JO COACHING

Din Coach nära dig

Med lång erfarenhet av att arbeta med människor i utveckling och förändring erbjuder jag coachande insatser både i grupp och individuellt med fokus på medvetenhet, ökad förståelse och en balanserad självbild.
Jag erbjuder trygghet, förtroende och tillit i den önskan, vision och målbild du har. Din känsla av att vara på väg framåt och i den riktning du har dina mål är central i mitt uppdrag. Du kan påverka ditt liv mer än du tror.
Självinsikt, medvetenhet kring det egna ansvaret och mod att utvecklas är grunden för de steg du behöver ta. 
Din potential är mitt uppdrag och tillsammans ökar vi din förmåga att nå dit du vill vara.

Vamt välkommen till mig

Catrin Johansson, C Jo Coaching i Halmstad

Trött på att tveka?

Ibland behövs stöttning att hitta djupet för att komma vidare. C Jo coachar för meningsfulla målbilder och mot att utvecklas.

Catrin Johansson på CJo Coaching
PRIVAT

Coaching och vägledning

Genom coaching tar jag hänsyn till din totala livssituation gällande både arbete och privatliv. Båda tillstånden måste fungera för att finna den rätta balansen i livet, såväl fysiskt och psykiskt.

C Jo Coaching, medarbetarcoach och medlingssamtal
FÖRETAG

Medarbetarcoach och medlingssamtal

Jag är den som ser till att utveckla personal och kultur i förebyggande syfte. Jag jobbar med värdegrund, kommunikation, gruppdynamik och medarbetarskap.

C Jo Coaching inspirerande föreläsningar
SLUTNA GRUPPER & FÖRETAG

Inspirationsföreläsning

Jag kommer ut till företag/slutna sällskap och ger ett smakprov på vad jag har i min verksamhet och mina kurser som grundas i den personliga utvecklingen genom den Kognitiva metoden och Transaktionsanalysen. 

Vår värld behöver inte människor som begriper varandra, utan människor som begriper att det finns så många olika sätt att vara människa på.

K.G Hammar 

2016 inledde vi ett samarbete med Catrin som till en början endast omfattade Disc analyser på våra anställda. Disc analyserna ligger idag som en grundsten i bolaget och används i det dagliga arbetet kollegor emellan samt vid medarbetarsamtal. Förståelsen mellan kollegorna har blivit bättre och vi ser att man möter varandra med en annan förståelse och respekt än tidigare. Även relationen chef – medarbetare har blivit bättre då man lärt sig mycket av Disc analysen genom åren.

Med åren har vi utvecklat samarbetet, med Catrin, där vi idag även erbjuder vår personal föreläsningar och coachande samtal. Jag anser att det finns ett stort värde i att lära sig mer om sig själv och sina medarbetare för att kunna utveckla verksamheten på bästa sätt.

Magnus Elmblad- Lagafors

Samarbetspartners & uppdragsgivare