CJO COACHING ÄR ER MEDARBETARCOACH - FÖR MÄNNISKAN I ORGANISATIONEN

Investera i er personal

Jag värnar alltid om människan, att alla ska få må så bra som man kan.  

Arbetsgivare

Jag är och vill vara en del av arbetsgivares arbete mot psykiskt ohälsa, ohälsosam arbetsbelastning samt arbeta med kulturen för att motverka mobbing och trakasserier. Är även den som ser till att utveckla personal och kultur i förebyggande syfte genom att arbeta med värdegrund, kommunikation, gruppdynamik och medarbetarskap.


Till Dig som är ledare, chef, personalansvarig eller friskvårdsansvarig

  • Vill Ni se till att behålla den redan befintliga, goda arbetsglädjen och motivationen?

  • Vill Ni öka arbetsglädjen och få ett mer positivt arbetsklimat?

  • Är det svårt att motivera personalen till ett friskare/aktivare liv?

  • Erbjuds friskvårdsbidrag som inte utnyttjas?

  • Har vissa medarbetarna ibland svårt för förändringar?

  • Ökar korttidsfrånvaro och sjukskrivningar?

Växer ert företag snabbt och har medvind hjälper jag er istället att behålla den goda arbetsmiljön.

Som utbildad, Rehabiliteringskonsult/samordnare, Prof. ICF Coach med kognitiv inriktning, har jag många verktyg och ett STORT intresse av att vara med och bidra till att just ni ska få en mer motiverad, positiv och effektiv personal med ökad arbetsglädje.

​​Självklart ökar då möjligheterna till ett ännu bättre eller ett mer bestående resultat för er arbetsplats eller ert företag.

​Ser fram emot att få bidra med mina kunskaper och erfarenheter med ett upplägg som vi tillsammans sätter ihop och formar, efter just er arbetsplats behov.

Gör vi det vi alltid har gjort, får vi det vi alltid har fått.

Catrin Johansson


Som Rehabiliteringskonsult och Prof.ICF Coach vet jag med all säkerhet att de människor som verkligen behöver "komma igång", själva måste hitta sin motivation. ALLA vet, att vi mår bra av att äta rätt och av att träna, men det som "får igång oss" är individuellt. Vi är alla olika (eller unika), och det måste vi få vara. Våra "ryggsäckar" har olika innehåll.​

Genom coaching/vägledning, där vi lägger fokus på, enbart dem och deras egna behov (självkännedomen och självkänslan).

Det blir i längden något som ni företagare/arbetsgivare vinner otroligt mycket på.

Alla vill väl ha kreativa, effektiva och positiva medarbetare?

​Så varför inte ge medarbetarna möjligheten att använda friskvårdsbidraget, och "slussa" in dem i ett mer medvetet välmående och så småningom ett mer aktivt liv.

C Jo Coaching erbjuder bl.a. föreläsningar i DISC Beteendestilsfärger och Värderingar/Självbild, och självklart annat utifrån era önskemål och behov.

​Genom att göra en fördjupad DISC analys + individuell återkoppling på varje medarbetare, ges det möjlighet till en djupare och mer ärlig kommunikation på arbetsplatsen, och framförallt i medarbetarsamtalen vilket är grunden för utveckling och hållbarhet.

​​Gör den bästa investeringen ni kan - investera i er persona​l

Vad säger mina klienter?

Referenser